اين شركت در سال 1368 در زميني به مساحت 10000 متر مربع در شهر صنعتي كاوه واقع در شهر
ساوه ِ استان مركزي در فاصله 120 كيلومتري از تهران بنا نهاده شده است.اين شركت ظرفيت توليد
14000تن در سال انواع رزين هاي آلكيدي و 10000 تن در سال انواع خشك كن هاي رنگ را دارد.
ما يكي از توليد كنندگان عمده محصولات فوق در ايران ميباشيم و علاوه بر در اختيار داشتن حجم
نسبتا بالايي از بازار مصرفي داخلي ِ سابقه صدور كالا به كشورهايي نظير عربستان صعودي
ِجمهوري اسلامي آذربايجان ِ قرقيزستان و افغانستان را نيز در كارنامه خود داريم


اين شركت در تشكلهاي مختلفي نيز عضويت دارد كه عبارتند از :
-انجمن توليدكنندگان رنگ و رزين ايران از سال 1376
-تعاوني توليدكنندگان رنگ ايران از سال 1375
-سنديكاي توليدكنندگان رنگ ايران از سال 1376
همچنين اين شركت در مرداد ماه سال 1389 به عضويت در سايت جهاني اطلاع رساني مشاغل
جمهوري اسلامي ايران در آمده است.

Go to top